กำ ลัง

ตู้เย็นปิดไม่สนิท เกิดจากอะไร ทำยังไงดี!!

5 วิธีแก้ไขปัญหาตู้เย็นปิดไม่สนิท ทำได้ด้วยตัวเอง!

0 Read More

10 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ที่ควรมีติดบ้าน!!

ค้อน ตลับเมตร ประแจเลื่อน คีม ไขควง สว่านไฟฟ้า เลื่อย เทปพันสายไฟ เทปพันเกลียว คัตเตอร์

0 Read More

ทำยังไงดี? ในวันที่หมด Passion ในการทำงาน ขั้นตอนง่ายๆในการฮีลใจตัวเอง

ทำยังไงดี? ในวันที่หมด Passion ในการทำงาน ขั้นตอนง่ายๆในการฮีลใจตัวเอง

0 Read More

การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือโปรแกรม HR มาใช้บริหารจัดการองค์กร

การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ โปรแกรมบริหารงานบุคคล หรือโปรแกรม HR มาใช้บริหารจัดการองค์กร

0 Read More

5 เคล็ดลับการใช้เครื่องมือช่าง อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยสำหรับช่างไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ และคำนึงถึงคือ "ความปลอดภัย"

0 Read More

4 วิธีรับมือกับตัวเอง เมื่อต้องพบเจอกับความผิดพลาด พาตัวเองกลับมาและกล้าที่จะไปต่อ

4 วิธีรับมือกับตัวเอง เมื่อต้องพบเจอกับความผิดพลาด พาตัวเองกลับมาและกล้าที่จะไปต่อ

0 Read More

ลักษณะของงานช่างมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

งานช่างเป็นงานที่ต้องนำเอาความรู้ ทักษะด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเลือกใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีมาใช้บำรุงรักษา ซ่อมแซม

0 Read More

สนิม เกิดจากอะไร?

แล้ววิธีแก้ปัญหาต้องทำยังไงนะ

0 Read More

วิธีคิด 10 วิธีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

วิธีคิด 10 วิธีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

0 Read More