กำ ลัง

องค์ประกอบของความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

มีอะไรบ้าง? อะไรที่ต้องรู้? และอะไรบ้างที่ต้องระวัง?

0 Read More

เจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้แล้ว ควรรักษาไว้ดีๆ รวม 5 ลักษณะ เพื่อนร่วมงานที่น่าคบ

เจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้แล้ว ควรรักษาไว้ดีๆ รวม 5 ลักษณะ เพื่อนร่วมงานที่น่าคบ

0 Read More

ไขข้อสงสัย?

โรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง และมีกี่ประเภทกันนะ?

0 Read More

6 สาเหตุ การเลิกจ้าง เลิกจ้างแบบไหนจะไม่ได้รับค่าชดเชย?

6 สาเหตุ การเลิกจ้าง เลิกจ้างแบบไหนจะไม่ได้รับค่าชดเชย?

0 Read More

นายช่าง .net พามารู้จัก คลังสินค้า(Warehouse) คืออะไร

มีความสำคัญอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรม

0 Read More

พนักงานขาด พนักงานลาไม่บอก จะแก้ไขยังไงดีนะ!

พนักงานขาด พนักงานลาไม่บอก จะแก้ไขยังไงดีนะ!

0 Read More

6 สิ่งที่ HR ควรทำ เมื่อต้องส่งใบเตือน หรือ หนังสือตักเตือนพนักงาน

6 สิ่งที่ HR ควรทำ เมื่อต้องส่งใบเตือน หรือ หนังสือตักเตือนพนักงาน

0 Read More